Animatiefragment 04
Bediening: Met het symbool start u de animatie, de animatie kan tussentijds worden onderbroken met het symbool . De animatie wordt halverwege onderbroken, waarna u via continue de animatie voortzet. De animatie kan aan het einde teruggespoeld worden met het symbool.
Toelichting animatie 04

Meetdoorlaat gaat bovenloop extra opstuwen

In deze animatie wordt de Venturi-meetdoorlaat gebruikt om de voorwaterstand verder op te stuwen. De doorlaat verlies hierbij zijn vispasseerbaarheid.

In het eerste deel vult de drijver zich nog meer met water en neemt de afvoer Q verder af tot 70 l/s. De stroomsnelheid in de doorlaat neemt toe tot 1,4 m/s, a neemt af tot 5 cm.
Het verschil tussen voor en achter waterstand wordt nu maximaal 10 cm.

In het tweede deel wordt de doorlaat geheel afgesloten. V1 en a en Q worden 0 (nul).
De voorwaterstand blijft stijgen tot het water over de drijver heen gaat stromen. De meetdoorlaat verandert nu in een lange overlaat. V2 is nu de gemiddelde stroomsnelheid boven (het lange deel van) de drijver. A is nu de waterdiepte boven (het lange deel van)de drijver. Q is nu terug gelopen tot 20 l/s. Het verschil tussen voor en achterwaterstand is nu maximaal en ongeveer 50 cm.


terug naar overzicht

 

 
 
Nudepark 130, 6702 DX Wageningen, tel: 0317-415551, fax: 0317-415384