Animatiefragment 02
Bediening: Met het symbool start u de animatie, de animatie kan tussentijds worden onderbroken met het symbool . De animatie wordt halverwege onderbroken, waarna u via continue de animatie voortzet. De animatie kan aan het einde teruggespoeld worden met het symbool.
Toelichting animatie 02

Het meten van de afvoer in opgestuwde waterloop.

In deze animatie ziet u hoe de Venturi-meetdoorlaat zich aanpast aan een in de benedenloop opgestuwde waterloop met lage afvoer.

In het eerste deel stijgt de waterstand terwijl de afvoer afneemt. De stroomsnelheid
(V1 < 0,20m/s) in de doorlaat kan tenslotte niet meer nauwkeurig gemeten worden.

In het tweede deel (druk op continue) vult de drijver zich met water waardoor de snelheid in de doorlaat toeneemt en weer goed gemeten kan worden. De doorlaat blijft steeds vispasseerbaar.

 

 
 
Nudepark 130, 6702 DX Wageningen, tel: 0317-415551, fax: 0317-415384