Videofragment 01

Via de onderstaande links kunt u het videofragment bekijken. Kijk voor een beschrijving van het videofragment in de hiernaast getoonde kolom met toelichting.

Voor het afspelen van de videofragmenten dient u in het bezit te zijn van de Real Player, deze kunt u via de hiernaast getoonde link downloaden.
Toelichting bij videofragment 01

Venturi-meetdoorlaat met scharnierarmen

Deze versie van de Venturi-meetdoorlaat kan in een reeds bestaande betonstructuur van bijvoorbeeld een klepstuw worden geplaatst. Het rechtgeleide systeem bestaat hier uit scharnierarmen die boven op de landhoofden worden gemonteerd. De drijver volgt automatisch de fluctuaties van het wateroppervlak en geeft de meetdoorlaat een ruim meetbereik waarbij de stroomsnelheid in de doorlaat gering en vispasseerbaar blijft.


terug naar overzicht

 

 
 
Nudepark 130, 6702 DX Wageningen, tel: 0317-415551, fax: 0317-415384