Venturi-meetdoorlaat

Vispasseerbare debietmeetinrichting

De Venturi-meetdoorlaat bestaat uit een meet- en regelsysteem om de afvoer van een waterloop te meten en te regelen waarbij vissen en andere waterdieren dit systeem zonder veel moeite kunnen passeren (zgn. vispasseerbaarheid).

Het bijzondere van de Venturi-meetdoorlaat bestaat samengevat uit het volgende:

  • Kan zowel het debietmeten als de waterstand regelen.
  • Werkt met een zeer hoge nauwkeurigheid
  • Geeft geen verstoring van bestaande ecologische systemen.
  • Toepasbaar in omgevingen met een laag waterniveau of lage stroomsnelheid.

Venturi-meetdoorlaat in combinatie met vistrap

Wanneer de Venturi-meetdoorlaat de vispasseerbaarheid in een waterloop moet bevorderen terwijl tegelijkertijd lokaal een verval van meer dan 5 cm vereist is, moet een vistrap achter de meetdoorlaat worden aangebracht. Per trede van de vistrap mag deze maximaal een verval van 10 cm hebben (advies van de OVB*). Door de vistrap achter de meetdoorlaat in de waterloop aan te leggen en niet er naast, wordt vispasseerbaarheid voor een groot deel van het jaar gegarandeerd. Al het water stroomt nu eerst door de meetdoorlaat en dan door de vistrap waardoor deze door de vissen ook niet gemist kan worden.

* OVB = Organisatie ter Bevordering van de Binnenvisserij

Beschikbare media


Venturi-meetdoorlaat met scharnierarmen


Venturi-meetdoorlaat met rechtgeleiding in de landhoofden


Het meten van natuurlijke fluctuaties van de afvoer.

Het meten van de afvoer in opgestuwde waterloop

Met de meetdoorlaat de afvoer beperken

Meetdoorlaat gaat bovenloop extra opstuwen

 

 
 
Nudepark 130, 6702 DX Wageningen, tel: 0317-415551, fax: 0317-415384